Sunday, 22 July 2012

रंग


वेगवेगल्या रंगात मी कशी दिसेन?
याची मला खुप भीति वाट्त होती,
नेहमी पांढरा अन काळा हेच माझे रंग,
पण, जेव्हा मी हिरवा रंग चढ्वला,
तेव्हा मी चक्क सुंदर दिसते आहे,
याचच मला अप्रुप वाटल,
आरश्यासमोर उभी राहुन,
मी स्वत:ला जणू शोधत होते,
गालावर छोटीच पण,
खुदकन खळी हसली होती,
नव्या प्रियाला मिठ्ठीत घेताना,
ती गुलाबी होऊन लाजली होती....


    प्रिया