Monday, 28 September 2015

कधी एके काळी मलाही मोरपीस हवा होता...

कधी एके काळी
मलाही मोरपीस
हवा होता…

वहीच्या पानात
जपून मलाही
तो पहायचा होता…

कधी एके काळी
मलाही मोरपीस
हवा होता…

स्वतःच्याच गालावरून
मलाही तो
फिरवायचा होता

कधी एके काळी
मलाही मोरपीस
हवा होता…

गुलाबी रंगांच्या स्वप्नांत
त्यान मलाही
गोजारायला हवं होत… 

कधी एके काळी
मलाही मोरपीस
हवा होता…

प्रिया सातपुते

Friday, 25 September 2015

प्रियांश. . . ६८

आयुष्यात गोंधळून गेलेल्या माझ्या मित्र अन मैत्रिणींसाठी, बरेच प्रश्न पडतात, काही सोप्पे अन काही अवघड, त्या प्रश्नांची उत्तरे विचारा, मदत घ्या, कुढत बसू नका! मन मोकळ करा, आयुष्य फक्त एकदाचं मिळत ते योग्य मार्गाने जगा, आता म्हणाल योग्य कसं ठरवणार, जिथे तुमचं अंतर्मन तुम्हांला सांगेलच…

आयुष्याला नवा अर्थ मिळावा 
अन सारा भूत-सुख-दुखः 
क्षणार्धात अंतर्धान व्हाव्या;
अशी काही जादू आहे???
दारू सोडून,
अन हो  सेक्स देखील सोडून!!!
आता यावर उत्तर देऊ नकोस 
आत्महत्या म्हणून!!!
अरे राजा प्रत्येक क्षणात
आनंदाची किक मिळावी विदाऊट ड्रग्स 
अन आता तू म्हणशील,
हे शक्यच नाही,
पण, राजा एकदा मरणाच्या 
दारातून परत ये, 
मग प्रत्येक क्षण,
प्रत्येक श्वास,
नवा नवासा वाटेल,
हवा हवासा वाटेल… 

प्रिया सातपुते 

Sunday, 13 September 2015

शायरी

तेरे ईश्क में यह कैसा जादू है कि
तेरी रूह में सिमट जाऊँ कि
तेरी बाहोंमें खो जाँऊ कि
तेरे दिल में घुल जाऊँ...

प्रिया सातपुते

प्रियांश...६७

माणसाचा चेहरा त्याच्या आयुष्याच प्रतिबिंब असत, त्याने जे काही कमावल-गमावल याच प्रतिरुपच तुमच्या चेहऱ्यावर झळकत. तुम्ही कस आयुष्य जगला, हे तुमचा चेहराच सांगतो! सुखासमाधानाने जगला असाल तर, तुमचा चेहरा आनंद, प्रेमाने ओंथबून वाहतो. अन जर हेव्या-दाव्यात, कलहात, आयुष्य वाया घालवलत तर तेही तुमच्या चेहऱ्यावर स्पष्टपणे दिसत, मग ते लपवण्यात तुम्ही कितीही दानधर्म करा अथवा पैश्याची मदत! चेहऱ्यावर कितीही रंगरंगोटी करा, मनातला काळा रंग चेहऱ्यालाही काळवंडून टाकतो...

प्रिया सातपुते

Monday, 7 September 2015

चारोळी

रोज आपली नजरा-नजर होते
पण शब्द बोलत नाहीत
ते झुरत राहतात
कधी तू बोलशील या कोडयात?

प्रिया सातपुते

चारोळी

कधी अचानक काय लिहावस
वाटेल सांगता येत नाही
म्हणून मी हल्ली
लिहनच टाळते...

प्रिया सातपुते