Tuesday, 18 April 2017

प्रियांश...१०३

प्रियांश...१०३

अंधारात खडे मारायचे नसतातच, ते दुसऱ्यांना लागण्याआधी तुमच्याच हाताला टोचतात! आजकाल बहुतांश प्रत्येक आईवडिलांना स्वतः च्या मुलासाठी त्यांचं ऐकणारी, त्यांच्या मुठीत राहणारी, स्वतः च मत नसणारी सून हवी असते! कारण, मग ती आमच्या मुलाला आमच्या पासून तोडेल, आमचं ऐकणार नाही, आमचं काही चालणार नाही, आमचा मुलगा तिचा होऊन बसेल, म्हातारपणात सेवा करणार नाही...पण, जावई मात्र श्रावणबाळ नको, तो तर मुलीचं ऐकणारा पाहिजे, आमची मुलगी स्ट्रॉंग हेडेड आहे, मग न्यूक्लियर, शक्यतो स्वतः च घर असणारा अर्थात एकटा राहणारा असेल तर बरंच! आईवडील काय एकटे राहतातच की, भेटायला जातीलच की, नाही तर आहेच वृद्धाश्रम!

Hypocrisy! आजकाल हे खूप पाहायला भेटत आहे! तू कर मेल्यासारखं मी करतो झोपल्यासारखं!
पांचटगिरी नुसती, लग्न करून बाहुली नाही आणत आहात, एक जिवंत व्यक्ती आणणार आहात, प्रेम द्या अन घ्या!

धन्य आहेत लोकं, स्वतः डोळे बंद करून बसतील, ज्ञानाचं ढोंग करतील, अन शकुनी मामा सारखे गेम करून जातील!

कर्म करत रहा याचा अर्थ काहीही करा असा नव्हे! अन शेवटी  कितीही ग्रंथ वाचा, कीर्तने ऐका, गावोगावी फिरा पण, मनात दुसऱ्यासाठी प्रेम नसेल, आदर नसेल, माणुसकी नसेल तर मग हे सारं व्यर्थ आहे, ढोंग आहे!

प्रिया सातपुते

Wednesday, 5 April 2017

प्रियांश...१०२

प्रियांश...१०२

काही लोकांच्या बुद्धीची किव करावी की हसावं हेचं कळतं नाही, दुसऱ्याला ज्ञान द्यायला हे लोक समोरचा कसा चुकीचा आहे हेच दाखवून देत असतात. त्यांचे अनुभव एखाद्या बाबतीत नसतील चांगले म्हणून समोरच्या व्यक्तीने नंदीबैल बनून मान का डोलवावी? प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःच मत, अस्तित्व असलंच पाहिजे! स्वतः ज्ञानाच्या समुद्रात डुबकी मारलेले तत्वज्ञान ऐकवतील पण, तेच स्वतः कधीच अनुकरण करणार नाहीत! गावोगावी अक्कल वाटत फिरतील पण, स्वतः त्याचं बुरसटलेल्या, नासक्या विचारांचे हे लोक अवती भोवती घिरट्या घालत बसतात! Destructive mentality चे हे लोक दुसऱ्याचं चांगलं होऊच नये यातच सडून नष्ट होतात! आपल्या सारख्या सामान्य माणसाने नेमकं काय करायचं या लोकांचं? काही नाही, स्वतःच्या चेहऱ्यावरचं हसू कधीही कमी होऊ द्यायचं नाही, समोरचा कितीही का काही करेना, आपण ठाम राहायचं!
या जगात आपणांस दुःखी करणार कोणीही अस्तित्वात नसतं!
हा स्वः च आपला मित्र अन शत्रू! तुम्हीच ठरवा तुम्हाला काय बनून जग जिंकायचं आहे!
Stay cool and be happy guys 😀

प्रिया सातपुते

Monday, 3 April 2017

प्रियांश...१०१

प्रियांश...१०१

आयुष्य खूप सुंदर आहे, काही क्षणांत असं वाटून राहत चुकीचं घडत आह सारं काही, पण, नाही जे काही घडतं असतं ते आपल्या चांगल्या करताच असतं! हे आशा नावाचं पिल्लू आपल्याला आयुष्यात पुढे नेत राहतं...हे पिल्लू कधी कधी खूप रडवत तर कधी, माणसाला ओळखायची नजर देत, अंधारात धोका खाऊन रडत न बसण्याची खुमारी देत, लढायची हिम्मत देत, मनावर झालेल्या जखमांना फुंकर घालत, एकदा रक्त लागल्यावर तलवार झळाळून निघते तसंच काहीसं आपल्या माणसांचं असतं... आयुष्यात येणाऱ्या या अडचणींवर लाथ मारून पुढे जात राहायचं, आनंदी राहायचं! 😇

काही मनातले-प्रिया सातपुते
Prreeya Satputeh