Friday, 21 July 2017

चारोळी

झिम्मड पाऊस
मिलनाची आस
दोन देहांची मिठीत
चुंबनांची रास...

प्रिया सातपुते