Sunday, 23 November 2014

पाऊल खुणा

भूतकाळाच्या चादरीत
लपलेला असतो 
अतृप्त इच्छांचा कोंडमारा

चेहरयावर ओढताच 
होतो जीव अर्धमेला 

आताच्या क्षणांना 
गिळंकृत  करू पाहतात 
या अतृप्त इच्छा 

पण घाबरणार नाही मी 
की थकणार नाही 

उमटवत राहीन 
नव्या पाऊल खुणा 
पुन्हा लढण्यासाठी
पुन्हा  जगण्यासाठी… 

प्रिया सातपुते 

Tuesday, 18 November 2014

प्रियांश...५९

लहानमुले म्हणजे निरागस्ता, प्रेमाचा अविरत झरा! आपल्या आजुबाजुला अशी लहानमुले असन ही ईश्वरी कृपाच आहे.

एका मैत्रिणीच्या घरी गेले होते तिथे तिचा पाच वर्षाचा भाचा टीवीवर हनीमून शब्द ऐकून हसायला लागला. मला जाणून घ्यायच होत या पाच वर्षाच्या मुलाला हसायला काय झाल? मी विचारल, "का हसला रे तू? तुला काय माहित आहे याच्याबद्दल, मला तर नाही माहित?" पाच वर्षाचा पिटुकला म्हणाला, "किती सोप्प आहे, मून म्हणजे चंद्र आणि हनी म्हणजे मध! हनीमून म्हणजे सगळे मिळून पिकनिकला जाण!" हे ऐकून हास्याचा कारंजा उडाला.

आजकाल टीवीवर येणारे वेगवेगळे शब्द अन त्या शब्दांच कुतुहल त्यानां असन यात गैर काहीच नाही पण, त्याला योग्य मार्गदर्शन खुप महत्वाच आहे. नको त्या वयात त्यांना प्रौढ न बनवलेलच बर!

प्रिया सातपुते

Thursday, 13 November 2014

गाणं मनातलं!


*आजच्या, दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१४,  महाराष्ट्र टाईम्समध्ये "गाणं मनातलं" सदराखाली प्रकाशित झालेला माझा हा लेखं तुम्हां सर्वांसोबत शेयर करतांना खूप आनंद होत आहे. *

भावनांना जेव्हा जिद्द मिळते, तेव्हा शब्द जन्माला येतात, अन शब्दांना जेव्हा सूर मिळतो, तेव्हा जन्माला येत, "गाणं". प्रत्येक माणसाच्या मनात त्याच्या जवळच असं एक गाणं असतच. जे त्यांना भरभरून प्रेम देत तर कधी प्रेरणा! ते कधी हसवत, तर कधी आठवणींच्या वारुळात घेऊन जात.  भावनांच्या कल्लोळात ते जगण्याची उभारी देत. आपण एकटे नसून आपल्यासोबत कोणी आपल आहे, याची जाणीव करून देत. 

लहानपणी प्रत्येक घासाबरोबर मम्माच्या तोंडून ऐकलेलं हे गाण,
" ये ग गाई गोठ्यामध्ये,
 पिल्ल्याला दुध दे वाटीमध्ये, 
 पिल्ल्याची वाटी मांजर चाटी,
 मांजर गेले रागाने, 
 तिथेच खाल्ले वाघाने, 
 वाघमामा गुरगुर करतो, 
 अस्वलमामी पोळ्या करते,
 एक पोळी करपली, 
 पिल्ल्याने आमच्या ती, 
 दुधासंगे ओरपली, 
 दुध झाले कडू, 
 पिल्ल्याला आले रडू…"

आजही हे गाणं माझ्या कानांमध्ये घुमत राहत. अन आईच्या निरपेक्ष प्रेमाची जाणीव करून देत. याची तीव्रता मी अनुभवली जेव्हा मी मुंबईला होते, मम्माला फोन करून गाणं म्हणायला लाऊनच पहिला घास घ्यायचे. या गाण्यात एक जादू अशी होती की माझे पाय नेहमी माझ्या संस्कारांच्या मुळांशी घट्ट रोवले गेले. या गाण्याशी माझ बालपण जोडलेलं आहे अन माझ भविष्यही. माझ संपूर्ण आयुष्य या गाईच्या गोठयाभोवतीच फिरत राहणार हे नक्की!

प्रिया सातपुते 

Tuesday, 11 November 2014

प्रियांश...५८

काही दिवसांपूर्वी माझी ११-१२वीची मैत्रीण अचानक घरी आली! मला धक्काच बसला, माझ्या भावाच्या लग्नात ती राहून गेली होती इतकी घट्ट आमची मैत्री होती! माझ्यासमोर काय कस बोलायच हा प्रश्न तिच्या चेहरयावर आवासून उभा होता! मी मात्र काही झालच नाही या आविर्भावात बोलत होते, फोन नंबरही घेतला!गळ्यातल न दिसणार मंगळसुत्र पाहून मीच विचारल, " लग्न झाल का तुझ?" यावर संकोचुन हो बोलत तिने पळ काढला, मेबी शी वोझ फिलिंग गिल्टी!!! ऑर नॉट!!!!

आमची मैत्री तुटली, तुटलीच म्हणाव लागेल! या मागच कारण तस वैलिड आहे, सायन्स सोडून ती आर्ट्सला दुसरया कॉलेजमधे गेली, त्यावेळी मोबाईल होते कुठे? असले तरी ते आम्हाला मिळाले नव्हते! दोघी आपापल्या आयुष्यात बिजी झालो, तरीही फ्रेंडशिप डे, सनवारंना फोन करून विश करायचो! मग हळुहळु तेही बंद झाल, एकमेकींच्या नव्या आयुष्याच्या पानात नवे मित्रमैत्रिणी जोडले गेले, अन आमची मैत्री धुसर होत गेली. कुठेतरी इगो आला, मीच का फोन करायचा नेहमी! पण, इगोवर मात करून एकदा फोन लावला देखील, तेव्हा जे बोलन झाल ते शेवटच! शेवटी कोणतही नात फक्त एकाच बाजूने सावरता येत नाही हेच खर! 

प्रत्येक नात्याची एक्सपायरी डेट असते हेही पुन्हा एकदा सिद्ध झालं!!!

प्रिया सातपुते

Saturday, 8 November 2014

प्रियांश…५७

आयुष्य एक सुंदर नक्षीदार पडदा आहे, जो कधी ना कधी पडणारच आहे, शेवट हा होणारच आहे. मग तो पुढच्या क्षणाला, काही वर्षांनी, पण होणार हे नक्की! कितीही सुंदर का असेना तो पडदा, त्याच्यावर धूळ लागणार, त्याचा रंग जाणार, त्याचा तो क्लासी लुकपण ओघात नाहीसा होणार, हळुहळू तो विदीर्ण होऊन फाटायला सुद्धा लागणार, अन अखेर तो उतरवला तरी जाणार किंवा धुळीत माखुन स्वतःच फाटक्या तुटक्या अवस्थेत तग धरून राहणार…पण किती काळ? शेवटी तो पडणारच ना ?

माणसाच शरीरही असंच आहे.  आपण त्याला वेगवेगळ्या परिमाणात मोजून ते किती सुडौल? सेक्सी? बेढभ? बारीक? जाड?  अश्या वेगवेगळ्या परिमाणात मोजत राहतो जणू काही ते आयुष्यभर सोबत करणार आहे. मग, आपण यातच गुरफटून जातो, मी सुंदर! तू काळा! मी गोरा!, माझी बायको सुंदर अन तुझी….अशी बरीच वाक्य सादर करता येतील, पण मग लिस्ट वाढत जाईल! आयुष्य या साऱ्या लिस्टच्या, परिमाणांच्या पलीकडेचे आहे. आयुष्य एकच चेतना, चिरंतन, निरंग, नितळ आहे जिथे सारी लेकरे एकाच परमेश्वरीची आहेत फक्त भेद आहे तो माणसानेच बाटलेल्या नावांचा, कधी गणपती बाप्पा, अल्लाह, येशु तर कधी बुद्धा…
सारे पडदे सोडून द्या अन जाणा प्रत्येक जीव किती सुंदर आणि अलोकिक आहे! 

प्रिया सातपुते

Sunday, 2 November 2014

प्रियांश...५६

आज प्रोजेक्टच प्रिंटिंग, बायंडींग पूर्ण झाल! मी आणि माझी भाची प्रोजेक्ट रिपोर्ट घेउन, उरलेल अर्जंट काम करायला जात होतो, मोपेड पार्क करताना, थोड्या दुरून दोन आजीबाई एकमेकिला सोबत करून पैसे मागत होत्या. माझी भाची मला विचारत होती," आत्तु, ते पैसे का मागत होते?", तोपर्यंत आम्ही इश्चित स्थळी अर्जंट कामासाठी पोहचलो, माहिती घेउन बाहेर यायला १० मिनिटे झाली होती. पटकन बाहेर येउन त्या दोन आजी कुठे दिसत आहेत का पाहिल, पण त्या दृष्टीआड गेल्या होत्या. तोपर्यंत माझी छकुली बोलली, "आत्तु तू त्या आजींना शोधत आहेस का?" होय म्हणताच तिने त्या कोणत्या दिशेला गेल्या ते सांगितल. पटकन समोरच्या दुकानातून बिस्किट्चा पुडा विकत घेतला, त्या आजींना शोधत आम्ही पुढे निघालो. दोघी आजी दिसल्या, गाडी विरूद्ध दिशेने कशी घालणार? साइडला उभी केली, पण ट्रफिक खुप होत, पटकन पळत जाऊन पुढे जाणाऱ्या आजींना हाक दिली, एका आजीच्या हाती बिस्किट्चा पुडा दिला, नमस्ते केल, पटकन भाचीला गाठल, मोपेड अन पर्सची रखवालदार तिच होती!

मोपेड सुरु केली, त्या दोघीही आजी इतक्या दुरून माझ्याकडे पाहत होत्या! ज्या आजीने मला पाहिल नव्हत ती आजी दुरून माझाकडे पाहून हात हलवून जे काही सांगत होती, ते माझ्यापर्यंत पोहचल होत. माझ्या भाचीच्या नजरेत एक वेगळीच चमक मला दिसत होती अन माझ्या मन गदगदून गेल होत.

परमेश्वरा तूच धाड्लस सर्वांना, प्रतेकाच्या मनात जागा हो, म्हणजे वृद्ध झालेल्या आईवडिलांना दारोदारी भीक मागावी लागणार नाही.

प्रिया सातपुते