Monday, 15 June 2015

चारोळी

रोज गाते अंगाई
माझी माय
रोज झोपी जातो
चंद्रोबा माझ्या कुशीत...

प्रिया सातपुते

Monday, 8 June 2015

शायरी

हर फलसफे पे तेरा नाम है लिखा
मेरे दिल में है, तेरा ही जसबा
बस यूही चलती रहू, तेरे निशानोपे
तो मिल जाये मुझे जन्नत का रस्ता…

प्रिया सातपुते  

Thursday, 4 June 2015

पावसाला मला काही सांगायचय...

पावसाला आज मला
काही सांगायचय
आभाळभर बरसून
माझ मनही रीत कर
इतकंच त्याला विनवायचय...

प्रिया सातपुते
https://www.facebook.com/KahiManatale

Monday, 1 June 2015

काही मनातल...

रोज दंगामस्ती करणाऱ्या माझ्या मुलांना पाहून मला कधीच वाटल नव्हतं की आताच्या जनरेशनच्या या मुलांमध्ये खोल कुठे तरी भावनांनी भरलेले एक मुल जगत आहे! त्यांच्याशी फक्त त्याचं होऊन बोलल, त्यांच्यातल एक बनून जगल की हळुहळू ते आपलेशे होऊन जातात!

मला जाणवलही नाही अन आपसुकच मी विद्यार्थ्यांना माझी मुल म्हणून मोकळी झाले! माझ्या आयुष्यात ते रोज एक नवी पहाट देऊन जातात!

माझ्या आयुष्य नावाच्या आकाशातली ही पाखरे जणू रोज एक इंद्रधनुष्य बनून, प्रत्येक क्षणाला रंगीबेरंगी करून टाकतात!

Thank you guys touchwood!

प्रिया सातपुते