Saturday, 18 March 2017

प्रियांश...१००

प्रियांश...१००

मनुष्याचे अर्ध्यापेक्षा जास्ती आजार मानसिक असतात! कृपया आपल्या आसपास मनाने आजारी मित्रांना मदत करा! प्रेमात विश्वासघात, फायनानशली अडचणी, घरगुती कलह, नैराश्य...अश्या असंख्य अडचणी प्रत्येकाच्या आयुष्यात कधी ना कधी वेगवेगळे मुखवटे घालून येणारचं... म्हणून, स्वतःला संपवन, दुखावून घेणं, हे पर्याय नाहीत! मनाच्या दुखण्यात माणूस असा गुंततो की वाममार्गाला लागतो, कधी ड्रग्स, कधी एकटेपणाच्या जाळ्यात अडकून गतप्राण होतो.
वेळीच मदत घ्या, आयुष्य सुंदर आहे...जगा, हसा, स्वतःवर प्रेम करा!

प्रिया सातपुते