Tuesday, 21 June 2016

पाऊस-चारोळी

पाऊस येतो
तुझ्या बहाण्याने
अन मी चिंब होते
तुझ्या नजरेने...

प्रिया सातपुते