Thursday, 20 October 2016

प्रियांश...९०

प्रियांश...९०

स्त्रीचं आयुष्य हे कधीच तिच्या एकटीची मक्तेदारी असू शकत नाही! हवं तेव्हा कुठेही जाता यावं एवढा सुद्धा हक्क तिला नसतो. मनासारखं वागता यावं इतकाही नाही! तिला नेहमीच नात्यांच्या साखळदंडात जखडून ठेवलं जातं. ती कधीच स्वतःची नसते, अगदी कधीच शेवटच्या श्वासापर्यंत! तिला मनासारखं जगू देणारा पार्टनर जर तिच्या आयुष्यात आला तर ती एक स्त्री म्हणून वेगवेगळ्या रंगात त्याच्यासोबत जगू शकते!

प्रिया सातपुते