Friday, 23 October 2015

चारोळी

रात्र सरली
विचारांच्या वादळात
अन पापण्यांची तगमग
ओशाळली आसवांच्या तलावात...

प्रिया सातपुते