Monday, 22 August 2016

प्रियांश...८२


आपल्या अवती भोवती इतके सारेजण असतात जे बोलत नाहीत, पण निसर्गाने ठरवून दिलेली कामे चोख बजावतात! मधमाशी दिवसभर मध गोळा करते, पक्षी घर बांधताना एक एक काडी गोळा करतात काँक्रीटच्या जंगलात, एक मुंगी किती मेहनत करून साखरेचा एक कण घेऊन जाते, मग तो साखरेचा कण कितीही वेळा पडू दे, ती तो कण घेऊन जातेच! या छोट्याश्या जीवांकडून आपण खूप काही शिकू शकतो! आपल्या बाजूला काय चालू आहे? आपल्या पुढे कोण आहे? आपल्या मागे कोण आहे? याचा विचार न करता आपला मार्ग चालत रहायचं, आपल्या ध्येयाकडे! यालाच तर आयुष्य म्हणतात!

प्रिया सातपुते