Tuesday, 21 February 2017

प्रियांश...९९

प्रियांश...९९

लग्नाच्या पायरीवर उभी असलेली मुलगी जेव्हा सुंदरतेच्या व्याख्येत बसत नाही तेव्हा रोज तिला टोचून टोचून मारलं जात! कधी तिच्या रंगावरून, रुपावरून तर कधी देहावरून! रोज अगदी रोज ती हळुहळु मरत असते, कधी तरी स्वतः ला संपवण्याचे केविलवाणे प्रयत्न ती करते! कधी राखेत खाक होते तर कधी जबरदस्तीने कोणाही गैराच्या गळ्यात मारली जाते! काही मात्र लढतात, टोचून मरण्यापेक्षा, त्यांना ठेचतात! यशाच्या, पैशाच्या तेजासमोर झळाळून निघतात!

जेव्हा याचं मुली लोकांच्या सौंदर्याच्या व्याख्येत सामावल्या जातात तेव्हा अगदी साखर ठेवू तिथे मुंग्या जमतात असचं काही पहायला भेटत आहे!

प्रिया सातपुते